Javni pozivi
Uredništvo
Javni poziv za vstop v LASR Alpske reke
22. marca, 2023

Zainteresirano javnost na območju občin Bohinj, Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin vabimo k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2021–2027.

Lokalna akcijska skupina za ribištvo Alpske reke (v nadaljevanju: LASR) je vzpostavljena kot javno-zasebno partnerstvo na omenjenem območju z namenom izvajanja pristopa CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ki ga podpira Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA).

Lokalni razvoj se izvaja po pristopu »od spodaj navzgor«, kar prebivalcem omogoča, da samo določijo prednosti in razvojne usmeritve. Gre za vključujočo in organizirano pogodbeno partnerstvo treh sektorjev, sestavljenih iz predstavnikov javnih in zasebnih socialno-ekonomskih interesov, pri čemer noben sektor ne nadzoruje odločanja:

    • javni sektor (občine, javni zavodi, javne agencije in druge javne institucije)
    • gospodarski sektor (podjetniki, podjetja, kmetje in druge ekonomske institucije) in
    • zasebni sektor(zainteresirani posamezniki, mladi, predstavniki nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe).

Članstvo v LASR je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. Javni poziv je odprt skozi celotno programsko obdobje.
Izpolnjeno in podpisano PRISTOPNO IZJAVO ZA VČLANITEV V LASR (v priponki spodaj)posredujete na naslov:Posoški razvojni centerr, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin.

Dodatne informacije:
Posoški razvojni center (Greta Lizabeta Črnilogar), telefon: 05/ 38-41-507, e-pošta: las@prc.si

Pristopna izjava | priponka |

 

Skip to content