Arhiv
Uredništvo
PRC po novem vodi tudi Lokalno akcijsko skupino za ribištvo LASR Alpske reke
13. aprila, 2023

Včeraj je Posoški razvojni center pod svoje okrilje prevzel vodenje še ene, nove lokalne akcijske skupine za ribištvo, ki se bo ukvarjala izključno z razvojem ribištva in akvakulture.

Obstoječe lokalne akcijske skupine (LAS) bodo lahko tudi v novem programskem obdobju, ki bo trajalo vse do leta 2027, nepovratna sredstva črpale iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA). To  velja tudi za notranjost naše države, kjer je prisotna sladkovodna akvakultura in kjer je mogoče ustanoviti LAS za ribištvo (LASR), vendar pa je treba med drugim zadostiti dvema pomembnima kriterijema. Prvi se nanaša na količino proizvodnje – ta mora na posameznem območju LASR skupaj znašati najmanj 50 ton. Poleg tega pa mora na območju delovati najmanj pet gospodarskih subjektov, ki se ukvarjajo z vzrejo sladkovodvnih organizmov, namenjenih za prehrano ljudi.

Skupno zanimanje petih občin

V želji po nadaljnjem razvoju ribištva in akvakulture je z namenom, da se zadosti omenjenima meriloma, tokrat moči združilo pet občin: Občina Bohinj, Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Občina Kobarid in Občina Tolmin. Na omenjenem območju namreč delujejo naslednji ribogojci:

 • Brunarica Slap d.o.o. iz Podbrda,
 • Faronika ribogojstvo in ribištvo d.o.o. iz Tolmina,
 • Pramen Koren Zlatko s.p. iz Plav,
 • Ribogojnica Libo d.o.o. iz Gorenje Trebuše in
 • Zupan & Zupan, storitve in trgovina d.o.o. iz Bohinjske Bistrice

In prav na tem ozemlju se je ustanovil nov LASR, ki vam ga predstavljamo v nadaljevanju.

Članstvo

Do izteka prvega roka je pristopne izjave za članstvo oddalo 28 predstavnikov javnega, gospodarskega in zasebnega sektorja iz omenjenih petih občin. Izmed teh se je nato včerajšnje ustanovne skupščine, ki je potekala v Gostilni Pri Štefanu na Postaji udeležilo 26 članov. Ti so v prvem delu prisluhnili predstavitvi primerov dobrih praks, ki so pod okriljem LAS Dolina Soče zaživeli v programskem obdobju 2014–2020, v nadaljevanju pa se seznanili tudi s poročilom Vplivi globalnih sprememb na toplotno okolje salmonidnih vrst s poudarkom na postrvih (Salmo marmoratus in Salmo trutta) v Zgornjem Posočju.

Sledila je predstavitev za LASR pomembnih vsebin iz dveh ključnih dokumentov, ki bosta v novem programskem obdobju usmerjala razvoj na tem področju, in sicer:

 • Operativnega programa Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA) v programskem obdobju 2021–2027, ki ga je Evropska komisija potrdila decembra lani, ter
 • Osnutka Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021–2027.

Ob tem naj omenimo še to, da je članstvo v LASR odprto in da lahko novi člani s pristopno izjavo kadarkoli naknadno pristopijo in postanejo družbeniki LAS. Seveda pa mora nove člane poprej potrditi upravni odbor.

 Izbrali ime in vodilnega partnerja
Na ustanovni seji so člani obravnavali predloge in izbrali tudi ime lokalne akcijske skupine za ribištvo, ki bo delovala na območju petih omenjenih občin – LASR Alpske reke. Za vodilnega partnerja LASR Alpske reke pa so potrdili Posoški razvojni center (PRC), ki glede na finančno, kadrovsko in upravno sposobnost izpolnjuje vse potrebne zahteve.

Organi LARS Alpske reke

Na skupščini, ki velja za najvišji organ upravljanja LASR in jo sestavljajo vsi člani LASR, so včeraj obravnavali in potrdili tudi Pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva LASR ter izvolili predstavnike, ki bodo v času petletnega mandata delovali v posameznih organih LASR Alpske reke.Sicer pa LARS sestavljajo naslednji organi:

 •  skupščina (vsi člani),
 • upravni odbor (šest predstavnikov),
 • predsednik,
 • podpredsednik,
 • nadzorni odbor (trije predstavniki) in
 • ocenjevalna komisija (trije zunanji člani)

Ustanovno sejo je vse do izvolitve predsednika Dušana Jesenška vodil Simon Škvor, direktor PRC, poročevalki pa sta bili Greta Černilogar, vodja projektnega oddelka na PRC, in Kim Leban, ena izmed avtoric predstavljenega poročila. Seje so se poleg članov in predstavnikov vodilnega partnerja udeležili tudi trije župani: Alen Červ, župan Občine Tolmin, Valter Mlekuž, župan Občine Bovec in Jože Sodja, župan Občine Bohinj in dva predstavnika občin Kanal ob Soči in Kobarid.

Besedilo: Tatjana Šalej Faletič
Foto: Sandra Kemperle in Greta Černilogar (arhiv PRC)

 

 

 

 

Skip to content