Arhiv
Uredništvo
Do nepovratnega denarja za razvoj ribištva in akvakulture tudi s pomočjo skupaj pripravljene strategije
18. aprila, 2023

Želite v novem programskem obdobju (do leta 2027) s svojimi projekti kandidirati za pridobitev nepovratnih sredstev Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA)?

Če je vaš odgovor pritrdilen, potem vabljeni na tematske delavnice za skupno in usklajeno pripravo strategije lokalnega razvoja v ribogojstvu, ribištvu in akvakulturi na območju lokalne akcijske strategije za ribištvo LASR Alpske reke.

Delavnice so namenjene članom novoustanovljene lokalne akcijske skupine “LASR Alpske reke” in drugi zainteresirani javnosti iz občin Bohinj, Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin.

Vsebina:

  • Ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest v akvakulturi in ribištvu
  • Podnebne spremembe in biotska raznovrstnost
  • Akvakultura in ribištvo vezano na naravno in kulturno dediščino
  • Razvoj in trženje v akvakulturi in ribištvu

I. Tematska delavnica
Kanal (Gotska hiša) / ponedeljek, 24. april 2023 / ob 17. uri

II. Tematska delavnica
Kobarid (Zelena hiša) / torek, 25. april 2023 / ob 17. uri

III. Tematska delavnica
Bohinj (Turizem Bohinj) / ponedeljek, 8. maj 2023 / ob 17. uri

Z udeležbo na delavnicah boste lažje razumeli sistem črpanja nepovratnega denarja in hkrati skupaj z drugimi partnerji zastavili smernice/cilje, ki bodo po principu “od spodaj navzgor” pisane na vašo kožo.

Dodatne informacije: Posoški razvojni center (Greta Černilogar), telefon: 065-557-350 ali 05/38-41-507, e-pošta: greta.cernilogar@prc.si

Skip to content