Arhiv
Uredništvo
Nagradna križanka “Naše ribe”
28. julija, 2023

V sklopu kampanje Naše ribe smo za vas pripravili nagradno križanko. Zanjo veljajo naslednja pravila in pogoji:

PRAVILA IN POGOJI ŽREBA NAGRADNE KRIŽANKE »NAŠE RIBE«

Organizator nagradnega žreba »Naše ribe« je LAS Dolina Soče, katerega vodilni partner je Posoški razvojni center (v nadaljevanju: organizator). V nagradni žreb se uvrstijo vsi, ki pravilno izpolnijo prazna polja križanke, ki je objavljena v SOČAsniku (letnik XXIII, št. 3/2023), na letaku, spletu in na socialnih omrežjih ter jo na Posoški razvojni center oddajo najkasneje do 31. avgusta 2023 do 24. ure. Nagradni žreb bo potekal 5. septembra 2023 na sedežu Posoškega razvojnega centra.

1. Pogoji sodelovanja v nagradnem žrebu – V nagradnem žrebu lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije (fizične osebe), ki bodo do vključno 31. avgusta 2023 pravilno izpolnili in oddali nagradno križanko Naše ribe.
Sodelujoči lahko križanko oddajo:

  • prek e-naslova: socasnik@prc.si ali
  • po pošti na naslov: Posoški razvojni center (SOČAsnik), Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin, s pripisom “Nagradna križanka”
  • osebno v uredništvo SOČAsnika, ki domuje pod streho Posoškega razvojnega centra.

2. Potek nagradnega žreba in razglasitev nagrajencev – Žreb, ki ga bo nadzorovala tričlanska komisija, bo potekal v prostorih Posoškega razvojnega centra (PRC), Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin. Z žrebom se bo izbralo tri nagrajence, ki jih bomo o prejemu nagrade obvestili na kontakt, ki nam ga bodo posedovali (telefonska številka ali e-pošta). Njihova imena in priimke bomo objavili v naslednji številki SOČAsnika, na spletni strani Posoškega razvojnega centra ter družbenih omrežjih organizatorja. Ena oseba lahko sodeluje samo z eno izpolnjeno križanko.

3. Nagrade in prevzem nagrad – Nagrade (3 x velika kopalna brisača LAS Dolina Soče) lahko izžrebani nagrajenci prevzamejo po predhodnem dogovoru z organizatorjem osebno na Posoškem razvojnem centru v roku treh tednov. V kolikor bi imeli kakršnekoli upravičene zadržke, se lahko po predhodnem dogovoru na telefon: 05/38-41-502 za prevzem dogovorijo tudi za drugačen način prevzema nagrade.
Ob tem velja, da:

  • se vrednost nagrade ne more izplačati,
  • nagrade niso prenosljive in
  • zamenjava nagrade ni mogoča.

Nagrade ne presegajo vrednosti, ki jih predpisuje Zakon o dohodnini kot mejo za obdavčitev in zato niso obdavčene.

4. Varovanje osebnih podatkov in informacij – Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi med potekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre. Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

ime in priimek ter kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca);

kontaktna telefonska številka ali e-naslov (za potrebe obveščanja o nagradi in dogovarjanja glede prevzema nagrade).

5. Končne in prehodne določbe – Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletnih in FB straneh PRC in LAS Dolina Soče.
Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: socasnik@prc.si.

Skip to content