LASR
V novem programskem obdobje 2021–2027 LASR Alpske reke z novim imenom in območjem

Lokalna akcijska skupina za ribištvo Alpske reke (v nadaljevanju LASR) je pogodbeno javno-zasebno partnerstvo na območju petih občin, in sicer Občine Bohinj kot del Gorenjske razvojne regije ter občin Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin kot del Severno Primorske (Goriške) razvojne regije na zahodnem delu Slovenije. Prebivalci območja LASR so pristop CLLD prepoznali kot pomembno priložnost za razvoj ribištva in akvakulture, saj se s pomočjo pristopa spodbuja lokalni razvoj ter podpira in financira projekte, ki prispevajo k trajnostnemu ter celovitemu razvoju akvakulture in ribištva.

V novem programskem obdobju 2021–2027 se je vzpostavil nov interes po sodelovanju med deležniki, in sicer se je območje občine Bohinj priključilo območju štirih severnoprimorskih občin.

S podpisom Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva dne 12. 4. 2023 je bila tako ustanovljena LASR Alpske reke. Med 28 pogodbenimi strankami je naloge vodilnega partnerja LAS Dolina Soče v prejšnjem obdobju opravljal Posoški razvojni center (v nadaljevanju PRC).

Vodilni partner LASR Alpske reke, PRC je v sodelovanju z deležniki in lokalnim prebivalstvom na območju pripravil strategijo lokalnega razvoja, ki bo osnova za začetek izvajanja projektnih predlogov z namenom doseganja ciljev Programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (v nadaljevanju ESPRA) v programskem obdobju 2021–2027.

 

Skip to content