Seja organov
3. seja Upravnega odbora LASR Alpske reke, Posoški razvojni center, Tolmin, 18. 6. 2024

Dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
 2. Obravnava pravnega mnenja glede izvedbe postopka (sprememba 1. Javnega poziva LAS Alpske reke)
 3. Seznanitev s poročilom FAMENET (Dublin, junij 2024)
 4. Razno

Vabilo | priponka | Zapisnik | priponka |

 

1. korespondenčna seja Upravnega odbora LASR Alpske reke, (31. 5. —3. 6. 2024)

Dnevni red:

 1. Obravnava in potrditev Poslovnika o delu Upravnega odbora LASR Alpske reke
 2. Obravnava in potrditev podaljšanja roka in omejitev upravičenca v višini 150.000 EUR za 1. Javni poziv za izbor projektov Strategije lokalnega razvoja za ribištvo za LASR Alpske reke za programsko obdobje 2021–2027

Sklic seje | priponka | Zapisnik | priponka |

 

2. seja Upravnega odbora LASR Alpske reke, Vodna hiša, Most na Soči, 16. 4. 2024

Dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
 2. Obravnava in potrditev pristopa članov LASR
 3. Obravnava in sprejem Letnega načrta aktivnosti LASR Alpske reke za leto 2024
 4. Obravnava in sprejem Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov pri LASR Alpske reke
 5. Obravnava in potrditev 1. Javnega poziva za izbor projektov Strategije lokalnega razvoja za ribištvo za LASR Alpske reke za programsko obdobje 2021-2027
 6. Obravnava in imenovanje članov Ocenjevalne komisije LASR
 7. Razno

Vabilo | priponka | Zapisnik | priponka |

2. Skupščina LASR Alpske reke, Vodna hiša, Most na Soči, 16. 4. 2024

Dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
 2. Seznanitev s pristopom člana LASR
 3. Obravnava in potrditev Letnega načrta aktivnosti LASR Alpske reke za leto 2024
 4. 4Obravnava in potrditev Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LASR Alpske reke
 5. Volitve in imenovanje nadomestnega člana za upravni odbor in nadzorni odbor LASR Alpske reke
 6. Razno

Vabilo | priponka | Zapisnik | priponka |

1. seja nadzornega odbora LASR Alpske reke, Posoški razvojni center, Tolmin, 5. 3. 2024

Dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
 2. Predstavitev pristojnosti delovanja nadzornega odbora LASR
 3. Izvolitev predsednika Nadzornega odbora LASR Alpske reke
 4. Obravnava Letnega načrta aktivnosti LASR Alpske reke za leto 2024
 5. Razno

Vabilo | priponka |  Zapisnik | priponka |

1. skupščina LASR Alpske reke, Vodna hiša, Most na Soči, 27. 9. 2023

Dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
 2. Seznanitev s pristopom člana LASR
 3. Obravnava in potrditev članarine LASR
 4. Obravnava in potrditev povračil stroškov udeležbe sej upravnega in nadzornega odbora
 5. Obravnava in potrditev predloga Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LASR Alpske reke za programsko obdobje 2021–2027
 6. Razno

Vabilo | priponka | Zapisnik | priponka |

1. seja upravnega odbora LASR Alpske reke, Vodna hiša, Most na Soči, 27. 9. 2023

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev pristopa člana LASR
3. Obravnava in sprejem predloga Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LASR Alpske reke za programsko obdobje 2021–2027
4. Razno

Vabilo | priponka | Zapisnik | priponka |

 

Ustanovna Skupščina LASR, Postaja, Restavracija “Pri Štefanu”, 12. 4. 2023

Dnevni red:

 • Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
 • Predstavitev primerov dobrih praks programskega obdobja 2014–2020 in poročila Vplivi globalnih sprememb na toplotno okolje salmonidnih vrst s poudarkom na postrvih v Zgornjem Posočju.
 • Predstavitev vsebin OP ESPRA 2021–2027 vezane na LASR in osnutka Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021–2027.
 • Obravnava predlogov in izvolitev predsednika in podpredsednika LASR.
 • Obravnava predlogov in potrditev imena za LASR.
 • Obravnava in potrditev Vodilnega partnerja LASR.
 • Obravnava in potrditev Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva LASR.
 • Obravnava predlogov in izvolitev članov v organe LASR.
 • Razno.

Vabilo | priponka | Zapisnik | priponka |

Skip to content