Dokumenti in obrazci
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021–2027 (Uradni list RS št. 032/2024) povezava

 • Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LASR Alpske reke | priponka |

 • Časovnica ESPRA CLLD_xls. | priponka |

 • Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021–2027 (Uradni list RS št. 074/2023)  | priponka |
 • Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin za ribištvo in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, za programsko obdobje 2021–2027
  | priponka |
 • Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v RS za obdobje 2021-2030 z dne 26. 1. 2023  | priponka |
 • Operativni program Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v programskem obdobju 2021-2027 z dne 1. 12. 2022 | priponka |
 • Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo z dne 12. 9. 2022 | priponka |
 • Navodila za informiranje, obveščanje in komuniciranje projektov iz P ESPRA 2021-2027 | priponka |
Skip to content